جستجو

لیست قیمت تلفن سازمانی

لیست قیمت تلفن سازمانی پارس تلکام

 

 

حق امتیاز استفاده ازشماره تلفن اینترنتی 

 

سطح حق امتیاز (تومان)
عادی 200,000
سطح 1 1,000,000
سطح 2 2,500,000
سطح 3 5,000,000
سطح 6 10,000,000
سطح 7 15,000,000
سطح 8 25,000,000
سطح 9 50,000,000

 

تعرفه کانال

هزینه کانال
قیمت (ریال)
هر کانال 2.۰۰۰,۰۰۰

 

تعرفه مکالمه

مقصد (دقیقه)
تعرفه مکالمه روی بستر پارس تلکام
پارس تلکام به پارس تلکام (ریال) ۳۵
ثابت داخل استان (ریال) ۴۵
ثابت بین استان (ریال) ۳۳۰
همراه (ریال) ۶۲۵

 

 

بسته های اعتباری

 

بسته اعتباری تلفن ثابت
قیمت (ریال)
۵۰ هزارتومانی ۵۰۰,۰۰۰
۱۰۰ هزارتومانی ۱.۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

 
تعرفه تلفن سازمانی
فیلترها
Sort
display