جستجو

لیست قیمت تلفن سازمانی

لیست قیمت تلفن سازمانی پارس تلکام

 

 

حق امتیاز استفاده از سرویس تلفن

حق امتیاز خط تلفن برای شماره های عادی به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

 

تعرفه کانال

هزینه کانال
قیمت (ریال)
یک کانال ۱.۰۰۰,۰۰۰

 

تعرفه مکالمه

مقصد (دقیقه)
تعرفه مکالمه روی بستر پارس تلکام
پارس تلکام به پارس تلکام (ریال) ۳۵
ثابت داخل استان (ریال) ۴۵
ثابت بین استان (ریال) ۳۳۰
همراه (ریال) ۶۲۵

 

  • نرخ مکالمات بین الملل برای هر کشور متفاوت و بر مبنای مصوبات سازمان تنظیم مقررات و رادیویی کشور می باشد

 

بسته های اعتباری

 

بسته اعتباری تلفن ثابت
قیمت (ریال)
۵۰ هزارتومانی ۵۰۰,۰۰۰
۱۰۰ هزارتومانی ۱.۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

 
تعرفه تلفن سازمانی
فیلترها
Sort
display