جستجو

ارسال گروه پیام صوتی (Voicemail Blasting)

گاهی اوقات نیاز است که یک پیام خاصی را برای گروهی از کاربران ارسال نمایید، این ویژگی ایزابل، این امکان را به شما می دهد تا همانند صندوق صوتی (Voicemail)  پیامی برای یک شماره بگزارید اما آن شماره پیام را برای گروهی از صندوق های صوتی ارسال نمایید، با مشاهده جزئیات این قسمت بهتر متوجه خواهید شد.

voicemail_blasting_1.png

VMBlast Number: یک شماره منحصر به فرد برای این VMBlast ، شما با تماس با این شماره می توانید پیام مورد نظر خود را بیان نمایید، در واقع این شماره یک صندوق صوتی می باشد اما صندوق صوتی که پیام های خود را به گروهی از کابران ارسال می نماید.

Group Description: یک نام برای گروه کاربرانی که پیام صوتی در یافت خواهند کرد.

Audio Label: 2 گزینه برای انتخاب دارید، شما می توانید انتخاب کنید قبل از پخش پیام صوتی برای کاربران این گروه چه جیزی اعلام گردد، یک بوق کوتاه (Beep Only) و یا Read Group Number که در واقع شماره گروه را قبل از پخش پیام برای کاربران گروه می خواهد و انها متوجه خواهد شد که این پیام از چه گروهی برای آنان ارسال شده است.

Optional Password: اگر می خواهید هر کسی نتواند با تماس با شماره 501 برای افراد گروه پیام بگذارد، بهتر است برای این ویژگی یک رمز قرار دهید تا پس از تماس با 501 در ابتدا از شما رمز ورود بخواهد.

Voicemail Box List: لیستی از صندوق های صوتی فعال، در نظر داشته باشید این لیست فقط داخلی هایی را نمایش می دهد که صندوق صوتی آنها فعال شده باشد. شما می توانید تعدادی را انتخاب کرده و در داخل این گروه قرار دهید.

راهکارهای سازمانی
مناطق تحت پوشش +ADSL2
فیلترها
Sort
display