جستجو

استفاده از اسپلیتر

راهنمای استفاده از اسپلیتر
اتصالات اسپلیتر اسپلیتر ابزاری برای جداکردن Voice و Data از یکدیگر است. از لحاظ فیزیکی قطعه‌ای کوچک است با یک ورودی (Line) برای خط تلفن و دو خروجی برای گوشی تلفن (Phone) و یکی برای DSL CPE) Modem). همان‌طور که می‌دانید ارتباط... بیشتر ...
راهکارهای سازمانی
مناطق تحت پوشش +ADSL2
فیلترها
Sort
display