جستجو

مسيرتماس‌هاي خروجي (Outbound Routes)

اصولا Route‌ها در واك (ایزابل) براي مسير دهي به تماس ها كاربرد دارند، مسير تماس هاي خروجي براي اين منظور است كه مقصدي براي هر شماره اي كه  از طريق نقاط نهايي (Softphone, Ipphone, ATA) گرفته مي شود، تعيين شود،  به طور پيشفرض استريسك اگر شماره اي گرفته شود به سراغ داخلي ها مي رود، اگر داخلي با شماره گرفته شده وجود نداشته باشد به سراغ Outbound Route مي رود تا مسيري براي اين شماره گرفته شده بيابد.

يكي از پر كاربرد ترين Outbound Route‌ها  بر داشتن پيش شماره 9 و فرستادن بقيه شماره به سمت ترانك شهري مي باشد، كه به دليل استفاده زياد، اين Route‌  به طور پيشفرض در واك (ایزابل) تعريف شده است.

براي تعريف Outebound Route‌ بايد به منوي مركز تلفن، تنظيمات سيستم تلفني برويدو گزينه Outebound Route را بزنيد.

outbound1.png

2 نكته مهم براي تنظيم و تعريف يك مسير وجود دارد:

Dial Pattern كه در بخش هاي قبل به آن به طور كامل اشاره شد، در اين مثال مشاهده مي كنيد اين مسير براي تماس هايي است كه با 9 شروع شده اند و استريسك با توجه به Dial Pattern عدد 9 را بر داشته و به سمت ترانك تعيين شده مي فرستد.
runk Sequence‌ تعيين ترانك براي اين مسير تعريف شده، شما مي توانيد چندين ترانك را به اين مسير مربوط كنيد، در اين صورت ترانك ها به نوبت تعريف در اولويت قرار مي گيرند، و اگر ترانك بالاتر ايرادي داشته باشد، و استريسك نتواند از آن تماس را هدايت كند سراغ ترانك بعدي از لحاظ اولويت مي‌رود.

مثلا شما يك Outebound Route‌ براي 00 و تماس هاي بين الملل تعريف مي‌كنيد، در اين حالت ممكن است از چند سرويس دهنده تلفن بين الملل استفاده كنيد، ترانك ها آنها را در اينجا به ترتيب اولويت قرار مي‌دهيد تا در صورت عدم برقراري تماس با هر كدام از ترانك جايگزين بعدي استفاده شود.

راهکارهای سازمانی
مناطق تحت پوشش +ADSL2
فیلترها
Sort
display