جستجو

ترانك چيست؟ (Trunk)

براي ارتباط ایزابل با محيط بيرون و سيستم‌هاي ديگر از ترانك استفاده مي‌شود، براي ساخت ترانك ابتدا مي‌بايست پروتكل مورد نياز براي ارتباط با محيط و يا سيستم مقابل را تعيين كرده و بر اساس آن ترانك را تعريف كنيد، پروتكل هاي رايج به شرح زير است:

Zap: براي تعريف كارت‌هاي استريسك (Dahdi Suport)‌ بر روي سيستم تلفني استفاده مي‌شود، بعد از قرار دادن كارت در سرور، براي ارسال و در يافت تماس مي بايست يك ترانك از نوع Zap تعريف نماييد. به طور پيشفرض در برنامه Freepbx يك ترانك Zap‌ به نام ZAP/g0 تعريف شده كه شما را براي استفاده از يك كارت بر روي سيستم از تعريف Zap ترانك بي نياز مي‌كند، اما اگر مي‌خواهيد بيش از يك كارت روي سرور نصب كنيد مي‌بايست يك ترانك Zap‌ديگر تعريف نماييد

IAX: اين نوع ترانك براي ارتباط با Gateway ها و يا سرويس دهندگان تلفن اينترنتي VoIP Providers با پروتكل IAX كاربرد دارد، البته يك استفاده مهم اين ترانك براي اتصال 2 سرور استريسك با يكديگر است كه در مباحث آينده نحوه اتصال 2 سرور استريسك به همديگر مطرح خواهد شد.

SIP:اين نوع ترانك براي ارتباط با Gateway ها و يا سرويس دهندگان تلفن اينترنتي VoIP Providers با پروتكل SIP كاربرد دارد.

ENUM: مخفف E.164 Number to URI Mapping مي‌باشد، اين سرويس اين امكان را مي‌دهد كه شماره تلفن‌ها به آدرس‌هاي اينترنتي ترجمه شوند.

DUNDI: مخفف Distributed Universal Number Discovery مي‌باشد، يك سرويس مسير دهي بر روي شبكه‌هاي VoIP‌ است كه در اين سرويس هر گره روي شبكه مسير تلفن هاي گره هاي اطراف را مي‌داند (حداقل يك شماره از يك گره همسايه)، اين سريس توسط آقاي مارك اسپنسر سازنده استريسك ايجاد شده است.

Custom: براي مابقي ترانك‌ها كه استريسك پشتيباني مي‌كند و يا مواردي كه به صورت افزونه اضافه مي‌شوند، پروتكل‌هاي همانند h323 ويا SCCP

شما ممكن است چندين ترانك تعريف كنيد، مثلا براي تماس‌هاي بين الملل يك ترانك VoIP‌براي يك سرويس‌دهنده و يك ترانك PSTN هم از نوع ZAP‌ براي ارتباط با خطوط شهري از طريق كارت، براي تعريف هر ترانكي، بخصوص ترانك هاي VoIP‌براي اتصال به يك Gateway و يا سرويسدهنده تلفن اينترنتي، شما مي‌بايست نحوه تنظيمات و تعريف ترانك را از آن سرويس دهنده و يا توليد كننده بخواهيد،‌ نحوه تعريف هركدام با ديگري مي‌تواند متفاوت باشد. در اينجا يك مورد را براي نمونه بيان ‌مي‌كنيم، مورد زير براي اتصال به سرويس‌دهنده Pennytel‌ است.

روي ساخت ترانك از نوع SIP كليك كنيد، موارد زير به صورت زير مورد استفاده قرار مي‌گيرد، Outbound Caller ID: يك كالر آي دي براي خود در نظر بگيريد، البته بايد از قالب كلي پيروي كند، يعني هم شامل نام باشد هم عدد به صورت روبرو

“Your Name”

Maximum channels: براي استفاده از حداكثر ظرفيت خالي بگزاريد، مگر آنكه بخواهيد محدوديتي قائل شويد، مثلا براي ساخت ترانك شهري ZAP ، شما يك كارت 4 پورت شهري قرار داده اين اما تران را با محدوديت حداكثر 2 كانال مي‌سازيد در اين صورت فقط همزمان 2 تماس به سمت ترانك مسير دهي مي‌شود.

Dial Pattern: در بخش قبلي بحث شد، مثلا شما مي‌خواهيد قبل از ارسال شماره به سمت ترانك مديريتي روي آن انجام دهيد، مثلا يك 9 با آن اضافه كرده و يا كم كنيد، البته اين انجام اين كار در Outbound Trunk رايج تر است.

Peer Details: يكسري تنظيمات براي ارسال تماس به طرف مقابل، در زير ما مثال تنظيمات براي ارسال تماس به سرويس‌دهنده Pennytel‌ را نمايش مي‌دهيم.

username=8880XXXX

type=peer

secret= Password

insecure=very

host=sip.pennytel.com

dtmfmode=rfc2833

disallow=all

allow=alaw&ulaw&gsm

canredirect=no

canreinvite=no

User Context: شماره كاربري كه طرف مقابل به شما براي اتصال داده است، معمولا براي اتصال به Gateway ها مورد استفاده قرار نمي‌گيرد.

User Details: تنظيمات لازم براي دريافت تماس از سمت مقابل

canreinvite=no

context=from-trunk

fromuser=888XXXXX

qualify=no

secret= Password

type=user

username=888XXXXX

Registration: اين فيلد را فقط برخي سرویس دهندگان از شما مي‌خواهند

888XXXXX:Password@sip.pennytel.com/888XXXXX

 

راهکارهای سازمانی
مناطق تحت پوشش +ADSL2
فیلترها
Sort
display