جستجو

ساخت داخلی (Extensions)

تنظیمات داخلی
 

 

تنظيمات عمومي(General Settings)

در اين بخش برخي از تنظيمات كلي و مهم استريسك را مي‌توانيد تغيير دهيد، معمولا براي افرادي كه براي اولين بار است مي‌خواهند ایزابل (Issabel) نصب كنند و يا آن را براي سيستم تلفني ساده و كوچك مي‌خواهند نيازي به تغييرات در اين صفحه نيست، اما آشنايي با برخي از اين ويژگي‌ها ممكن است در آينده خيلي به كارتان بيايد.

.Allow Anonymous Inbound SIP Calls:

مهم‌ترين بخش اين صفحه مربوط به دريافت تماس‌هاي بدون مجوز پروتكل SIP است، كه بهتر است آن را تغيير دهيد:
tanzimtel1.png
Allow Anonymous Inbound SIP Calls: بله

اين گزينه به صورت پيش فرض، "نه" است، و هيچ کدام از تماس هاي داخلي ؟ (inbound) SIP که ناشناس هستند، پذيرفته نمي شود. براي بالا بردن امنيت، پس از آنکه تست سيستم تمام شد، بهتر است که اين گزينه را دوباره به نه تغيير دهيد.

گزينه‌هاي زير، گزينه‌هايي هستند که شما مي‌توانيد متناسب با نيازتان از آنها استفاده کنيد:

  
A(x) يک Announcement را براي کسي که با او تماس گرفته شده، پخش مي‌کند و x، فايلي است که پخش مي‌شود
c CDR تماس را reset مي‌کند.
d اين اجازه را به تماس گيرنده مي‌دهد تا بتواند در زماني که منتظر پاسخگويي به تلفنش است،‌ شماره‌ي يک داخلي يک رقمي را بگيرد. و درينصورت  آن داخلي در صورت وجود در context فعلي؟ و يا contextِ EXITCONTEXT -چنانچه تعريف شده باشد-، گرفته مي‌شود.
D([called][:calling]) رشته‌هاي مشخصي از DTMF را «بعد» از آنکه کسي که با او تماس گرفته شده، به تماس پاسخ دهد، و قبل از آنکه تماس bridged شود، ارسال مي‌نمايد.رشته‌ي DTMFِ "called" به کسي که با او تماس گرفته شده، ارسال مي‌شود و رشته‌ي "calling" براي تماس گيرنده ارسال مي‌شود. هر دو پارامتر مي‌توانند جداگانه مورد استفاده قرار بگيرند.
f کانال «تماس گيرنده» را وادار مي‌کند تا مقدار callerid اش را برابر داخلي مرتبط با اين کانال قرار دهد و براي اينکار از hint ِ Dialplan استفاده مي‌کند. براي مثال برخي از شبکه‌هاي PSTN اين اجاز را نمي‌دهند callerID مقداري متفاوت از شماره‌ي داده شده به تماس گيرنده، داشته باشد.
g در زماني که کانال مقصد، تماس را قطع مي‌کند، به اجراي دستورات Dialplan، براي داخلي فعلي؟ ادامه مي‌دهد.
G(context^exten^pri) چنانچه تماس پاسخ داده شود، هر دو طرف تماس را به اولويت مشخص شده، منتقل مي‌نمايد. تعريف داخلي و يا context اختياري است و در صورتي که تعريف نشوند داخلي موجود، استفاده مي‌شود.
h اين امکان را به کسي که با او تماس گرفته شده، مي‌دهد که با ارسال رقم DTMFِ '*' تماس را قطع کند.
H اين امکان را به تماس گيرنده مي‌دهد که با ارسال رقم DTMFِ '*' تماس را قطع کند.
i در صورتي که تمام کانال‌هاي مورد نياز، مشغول باشند،به اولويت n+101 پرش مي‌کند.
L(x[:y][:z])

زمان تماس را به x ميلي ثانيه محدود مي‌کند. زماني که y ميلي ثانيه وقت باقي است، يک اخطاريه پخش مي‌نمايد. اخطاريه؟؟ را هر z ميلي ثانيه تکرار مي‌کند. متغير‌هاي ويژه‌ي زير مي‌توانند با اين گزينه مورد استفاده قرار بگيرند.

LIMIT_PLAYAUDIO_CALLER بله|خير (به صورت پيش فرض بله است)، براي تماس گيرنده صدا پخش مي‌کند.

LIMIT_PLAYAUDIO_CALLEE بله|خير براي کسي که با او تماس گرفته شده، صدا پخش مي‌کند.

LIMIT_TIMEOUT_FILE فايلي که پس از تمام شدن زمان، پخش خواهد شد.

LIMIT_CONNECT_FILE فايلي که در آغاز تماس، پخش مي‌شود.

LIMIT_WARNING_FILE فايلي که به عنوان اخطاريه، پخش مي‌شود در زماني که y تعريف شده باشد. به صورت پيش فرض زمان باقي مانده، اعلام مي‌شود.

m([class]) براي تماس گيرنده، موسيقي hold را تا زماني که يکي از کانال‌هاي مورد نياز، پاسخگو شود، پخش مي‌نمايد. يک کلاس مخصوص MusicOnHold مي‌تواند تعريف شود.
M(x[^arg)]

Macroي مرتبط با کانال "تماس گرفته شده" را پيش از برقراري ارتباط با آن کانال، اجرا مي‌نمايد. آرگومان‌هاي Macro را مي‌توان با "^"، براي ايجاد فاصله بين آنها، ارسال کرد. Macro مي‌تواند مقدار متغير MACRO_RESULT را تعيين کند تا با توجه به مقداري که در آن قرار گرفته، عمليات‌هاي زير پس از اتمام کار Macro اجرا شوند:

ABORT: ارتباط طرفين تماس را قطع مي‌کند

CONGESTION: به گونه‌اي رفتار مي‌کند که گويا خط دچار گرفتگي؟ (congestion) شده است.

BUSY: مانند زماني که سيگنال اشغال بودن خط توليد شده باشد، رفتار مي‌کند. اين مسئله همچنين مي‌تواند باعث شود تا برنامه به اولويت n+101 پرش کند (به شرطي که گزينه‌ي j تعيين شده باشد.)

CONTINUE: خط کسي که با او تماس گرفته شده را قطع مي‌کند و اين امکان را به تماس گيرنده مي‌دهد تا به اجراي Dialplan ادامه داده و به اولويت بعدي برود.

GOTO:<context>^<exten>^<priority>: تماس را به اولويت مشخص شده، منتقل مي‌نمايد. در صورت تمايل مي‌توانيد داخلي و context آن را نيز مشخص نماييد.

n اين گزينه، تغييردهنده‌ي مود Screen/Privacy است و مشخص مي‌کند که هيچ مقدمه (يا معرفيintroduction) اي‌ نبايد در دايرکتوري priv-callerintros نبايد ذخيره شود.
N اين گزينه، تغييردهنده‌ي مود Screen/Privacy است و مشخص مي‌کند که CallerID موجود است و نياز به فيلتر(Screen) کردن تماس نيست
O CallerID کانال تماس گيرنده را به CallerID کانالي که با آن تماس گرفته شده، تغيير مي‌دهد. استريسک 1.0 و ماقبل اين کار را انجام مي دادند.
p اين گزينه مود Screen را فعال مي‌کند که همان مود Privacy بدون حافظه است.
P([x]) مود Privacy را فعال مي‌کند و از x در صورتي که تعريف شود، براي کليد Family/Privacy استفاده مي‌کند. و در صورتي که چنين کليدي تعريف نشود، از داخلي فعلي استفاده مي‌شود.
r براي تماس گيرنده، صداي بوق را پخش مي‌کند و هيچ صدايي را قبل از پاسخگويي طرف مقابل، پخش نمي‌کند.
S(x) تماس را x ثانيه بعد از پاسخگويي کسي که با او تماس گرفته شده، قطع مي‌کند.

داخلي ها (Extensions)

شما مي‌توانيد بنابه نياز خود، هر شماره‌اي که مايليد را به داخلي‌هايتان، اختصاص دهيد. فقط توجه داشته باشيد که بهتر است از شماره‌هاي زير، استفاده نکنيد:

 

70-79 براي قرار دادن تماس در حالت hold رزرو شده اند
700-799 براي قرار دادن تماس در حالت hold رزرو شده اند
7777 براي شبيه‌سازي تماس‌ها ورودي(incoming) رزرو شده اند.
911 شماره‌ي تماس‌هاي اضطراري (که در ايران 110 است)
999 شماره‌ي تماس‌هاي اضطراري در برخي از کشورها

تعريف داخلي (Create Extensions)

براي ايجاد داخلي از منوي زير استفاده کنيد:

tanzimtel-dakheli1.png
شما مي‌توانيد يکي از انواع داخلي را انتخاب و ايجاد کنيد.

Generic SIP Device:SIP يک پروتکل استاندارد براي ATA ها و تلفن‌هايVoIP است.

Generic IAX2 Device: IAX براي ارتباط بين دو سرور استريسک مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

Generic ZAP Device:ZAP سخت افزاري است که به سرور استريسک شما متصل شده است، براي تعريف ماژول‌هاي FXS نيز از اين نوع استفاده مي‌كنيم.

Other (Custom) Device: اين اصطلاح براي نامگذاري قطعات غير استاندارد مانند H.323 است. همچنين مي‌تواند براي نگاشت (map)يک داخلي به يک شماره‌ي خارجي هم مورد استفاده قرار بگيرد.

براي ايجاد يک داخلي از نوع SIP، Generic SIP Device را انتخاب کرده و دکمه‌ي submit را مي‌زنيم، در قسمت‌هايي که در عکس مشخص شده‌اند، اطلاعات لازم را وارد کرده و submit را مي زنيم:tanzimtel-dakheli2.png

User Extension: داخلي اي که مي خواهيد به کاربر اختصاص دهيد.

Display name: (اختياري) نام کاربر

Secret: رمزي که به همراه شماره ي داخلي براي احراز هويت کاربر مورد استفاده قرار مي گيرد.

فراموش نکنيد که Apply configuration Changes را نيز بزنيد.

داخلي ZAP (ZAP Extension)

ايجاد يک داخلي از نوع Zap (براي ماژول FXS تان) فرق چنداني با ايجاد داخلي‌هاي SIP يا IAX ندارد، تنها کافي‌ است به جاي SIP Generic Device، ZAP Generic Device را استفاده کنيد. (توجه داشته باشيد نسخه‌هاي جديدتر استريسک و بالطبع ایزابل، براي شناسايي سخت افزار از DAHDI به جاي ZAP استفاده مي‌کنند اما همچنان، واژه‌ي ZAP براي شناسايي سخت افزار مورد استفاده قرار مي‌گيرد).

توجه: نکته بسيار مهم است که شماره‌ي کانال ماژول خود را درست وارد کنيد، در غير اينصورت صدا، يک طرفه فرستاده مي‌شود و يا دستگاه‌هاي فکس متصل به ماژول FXOتان، در ارسال فکس دچار مشکل مي‌شوند.
tanzimtel-dakheli3.png
نکته: توجه کنيد چنانچه صدا را بر روي SIP ارسال مي‌کنيد، حتما بايد از کدک‌هاي ulaw و alaw استفاده کنيد، چرا که فکسي که با ساير کدک‌ها ارسال مي‌شود، fail خواهد شد.

فعال سازي صندوق صوتي (Enable Voicemail)

براي فعال کردن voice mail کافيست زماني که داخلي را تعريف مي‌کنيد، آن را Enable کنيد. در غير اينصورت هر گاه لازم دانستيد که يک داخلي، voicemail داشته باشد، مي‌توانيد اين کار را انجام دهيد، براي اين کار، ‌به قسمت تنظيمات سيستم تلفني، داخلي‌‌ها برويد و بر روي هر داخلي‌ که مي‌خواهيد براي آن voicemail را فعال کنيد، کليک کنيد (يا يک داخلي جديد ايجاد کنيد).
tanzimtel-dakheli4.png
Voicemail Password:رمز عبوري که براي صندوق صوتي خود در نظر گرفته‌ايد.

Email Address:آدرس ايميل شخصي که داخلي از آن اوست (چنانچه مي‌خواهيد از داشتن پيام جديد، از طريق ايميل آگاه شويد، اين بخش را پر کنيد. بسيار توصيه مي‌شود(.

Email Attachment: ‌yes (متن پيام صوتي را در ايميل پيوست مي‌کند).

Play CID: Yes

Enable Envelop: Yes

VM Context:default

پس از انجام تغييرات فوق، دکمه‌ي Submit را بزنيد و بر روي Apply Configuration Changes کليک کنيد.

تعريف دسته‌اي داخلي‌ها (Extensions Batch)

اين قسمت به شما اين اجازه را مي‌دهد که با استفاده از نرم افزارهاي صفحه گسترده مانند excel و ... داخلي‌ها را به صورت دسته‌اي وارد سيستم نماييد. براي آنکه بتوانيد با اين بخش به راحتي کار کنيد، به شما توصيه مي‌شود که ابتدا به روشي که در بالا گفته شد، يک يا چند داخلي ايجاد کنيد.
tanzimtel-dakheli5.png

سپس بر روي فايل دسته‌اي داخلي‌ها کليک کنيد و دانلود داخلي هاي جاري در فرمت CSV را انتخاب کنيد. با اين کار مي‌توانيد فايل داخلي‌ها را بر روي هارد local خود دانلود کنيد. پس از باز کردن فايل با برنامه‌ي صفحه گسترده‌ي محبوب خود، مي‌توانيد نام ستون‌ها و داخلي‌هايي که ايجاد کرده‌ايد را ببينيد. با اين کار شما يک راهنما براي اينکه سلول‌هاي فايل خود را چگونه پر کنيد داريد، بيشتر فيلدها در همه‌ي کاربران تکرار مي‌شوند و شما مي‌توانيد آنها را کپي کنيد و قسمت‌هاي ديگر را متناسب با نيازتان پر کنيد.

پس از وارد کردن کليه‌ي داخلي‌ها، فايل را در فرمت .CSV با اسم دلخواهتان ذخيره کنيد. اکنون نياز داريد تا فايل را در سرور آپلود کنيد، براي اينکار به قسمت فايل دسته‌اي داخلي‌ها وارد شده و دکمه‌ي Brows... را بزنيد. فايل را از مسيري که در آن ذخيره شده، انتخاب کنيد، سپس دکمه‌ي آپلود فايل CSV را بزنيد و کار تمام است، براي چک کردن داخلي‌ها مي‌توانيد به قسمت تنظيمات سيستم تلفني برويد و داخلي‌هاي خود را ببينيد.

ضبط يا ارسال فايل‌ صوتي (System Recording)

بخشي در ایزابل  وجود دارد كه مي توان از طريق آن فايل صوتي به سيستم اضافه نمود و در منو‌ها و قابليت هاي مختلف سيستم از آنها استفاده كرد، اين بخش در "مركز تلفن"، "تنظيمات سيستم تلفني"،  منوي "ضبط يا ارسال فايل‌ صوتي" "System Recorings" قرار دارد.

time_conditions_1.png
شما به صورت مي توانيد به سيستم تلفني فايل صوتي انتقال دهيد، مورد اول ضبط فايل از روي داخلي ها است، البته اين كار كيفيت صدا را پايين مي‌اورد ولي براي موارد ضروري بسيار مفيد است، براي اين منظور شماره داخلي خود را در محل تعيين شده وارد مي كنيد و پس از زدن دكمه Go داخلي شما شروع به زنگ زدن خواهد كرد، پس از ضبط صدا، مي توانيد براي آن نامي انتخاب كنيد و ذخيره سازيد، اما اگر مي‌خواهيد فايل صوتي آماده روي سيستم قرار دهيد ميتوانيد با زدن دكمه Browse فايل مورد نظر را انتخاب و Upload كنيد، پس از بارگزاري، نام آن را با هر نامي مي‌توانيد روز ایزابل  قرار دهيد.

نكته: فايل صوتي شما براي بارگزاري روي سيستم مي‌بايست به اين فرمت باشد، PCM Encoded, 16 Bits, at 8000Hz, Mono

راهکارهای سازمانی
مناطق تحت پوشش +ADSL2
فیلترها
Sort
display