جستجو

مسير تماس‌هاي ورودي (InboundRouts)

هر تماسي كه به سمت سيستم ایزابل  مي‌آيد (تماس‌هايي از خارج از ایزابل وارد مي‌شود، همانند تماس هاي وارد شده از خطوط شهري و يا ترانك‌هاي تعريف شده، منظور تماس از سوي داخلي‌ها نيست)بايد براي آن در سيستم يك مسير ورودي تعيين شود، در غير اين صورت ایزابل آن را قبول نخواهد كرد، براي اين منظور از منوي Inbound Route‌ در داخل مركز تلفن، تنظيمات سيستم تلفني، Inbound Route را انتخاب مي‌كنيم.

inbound_1.png

در اينجا به بررسي برخي فيلد‌هاي مهم آن مي‌پردازيم، در ابتداي تنظيمات شما مي توانيد تعيين كنيد اين مسير ورودي بر روي چه خطوطي (DID Number) و يا شماره تلفن‌هايي (Caller ID Number)  اعمال گردد، به طور مثال شما اگر از خطوط E1 براي ارتباط با خطوط شهري استفاده مي كنيد، مي توانيد براي DID اصلي و يا زير شماره‌ها هر كدام يك مسير ورودي تعيين نماييد ويا مسير ورودي را براي شماره هاي خاص (Caller ID) تعريف كنيد، مثلا تماس ها با پيش شماره X.4465 به يك Announement‌ متصل شود (پيامي خاص  براي آنها پخش شود).

نكته:شما براي فيلد DID و Caller ID‌ مي‌توانيد از الگوي تماس (Dial Pattern) كه در مطالب قبل اشاره شد استفاده نماييد، به طور مثال وقتي در Caller ID مي نويسيد 4465X.  يعني تمامي Caller ID‌ها با پيش شماره 4465را شامل شود .

inbound_2.png

در بخش آخر نيز مي‌بايست براي تماس‌هاي مشخص شده، مقصدي تعيين شود، در قسمت Set Destination‌ شما مقصد مورد نظر را انتخاب مي كنيد، فقط در نظر داشته باشيد مواردي كه تعريف نموده ايد اينجا نمايان هستند، به طور مثال اگر Announcement‌ ي تعريف نكرده ايد، در اين جا نيز گزينه‌اي براي آن وجود ندارد.

نكته: اگر نيازي به تفكيك تماس‌هاي ورودي نداريد و يا تنها يك ترانك شهري داريد و مي‌خواهيد تمامي تماس‌هاي وارد شده از آن به يك مقصد مشخص هدايت شود، ديگر نيازي به تعريف DID‌ و يا Caller ID‌ نيست و فيلد‌هاي آنها را خالي قرار مي‌دهيد، فقط يك Destination مشخص مي‌كنيد و دكمه Submit را مي‌زنيد، در اين حالت سيستم يك Outbound Route به نام Any DID/ Any CID  خواهد ساخت كه شامل تمامي تماس‌هاي وارد شده به ایزابل  مي‌باشد.

شرايط زماني پاسخگويي (Time Conditions)

اين وي‍ژگي براي اين منظور به كار مي رود كه شما بتوانيد براي تماس‌هاي ورودي به سيستم در زمان‌هاي متفاوت الگو‌هاي متفاوتي را به كار ببريد، به طور مثال شما مي‌خواهيد در زمان ساعت كاري IVR شماره 1 و در زمان تعطيلي شركت IVR‌ شماره 2 با الگوريتمي متفاوت پاسخگوي سيستم باشند.

براي به كارگيري اين سيستم در 2 بخش مي‌بايست تنظيمات را اعمال كنيد:

تعريف شرايط زمان پاسخگو: براي تعريف در منوي "مركز تلفن"، "تنظيمات سيستم تلفني" گزينه "شرايط زماني پاسخگويي" را انتحاب كرده و دكمه Add Time Condition را بزنيد.

time_conditions_1.png

در ابتدا نامي براي آن تعيين كنيد، در فيلد دوم "Time Group  " شما مي بايست گروه زماني تعيين شده را انتخاب كنيد، Time Group يك بازه زماني شامل ماه، هفته، روزها و ساعات مشخص شده است كه شما با انتخاب يگ گروه تعيين مي كنيد كه اين شرايط براي چه بازه زماني است.

time_conditions_2.png

براي مثال در شكل بالا، ما براي ساعات اداري 8 صبح تا 17 و شنبه تا 5 شنبه تمامي روز‌هاي ماه گروهي تعيين كرده اين، فقط در نظر داشته باشيد اگر مي‌خواهيد براي ساعات ديگر نيز برنامهاي داشته باشيد بايد يك Time groups هم براي آن تعيين كنيد.

حال به شرايط زماني پاسخگويي بر مي گرديم، حال شما گروه تعريف شده را در ليست Time Gorup‌مشاهده مي كنيد، آن را انتخاب كنيد، در بخش پايين نيز مشخص مي كنيد اگر در گروه زماني مشخص شده بوديم مقصد تماس‌هاي چه باشد (Destination if time maches)  و اگر در اين گروه قرار نداشتيم تماس‌هاي به كجا هدايت شوند (Destination if time does not mache).

راهکارهای سازمانی
مناطق تحت پوشش +ADSL2
فیلترها
Sort
display