جستجو

مقادیر سرعت

مقادیر سرعت

با توجه به سرویس دریافتی توسط مشترکین و میزان سرعت درج شده در قرار داد آن ها، هر مشترک می بایست با سرعت مشخصی کانکت شده و با در نظر گرفتن Share بودن سرویس، بتواند از سرویس ADSL استفاده کند.
مقادیر سرعت به دو قسمت Downstream و Upstream تقسیم شده است.

  • Downstream: میزان سرعت اتصال مودم در دریافت دیتا است.
  • Upstream: میزان سرعت اتصال مودم در ارسال دیتا است.

با توجه به انواع سرویس‌های مختلف سرعت دانلود و آپلود شما در بهترین حالت در سایت پارس تلکام به مسیر زیر درج شده است:

دیدگاه خود را وارد کنید
راهکارهای سازمانی
مناطق تحت پوشش +ADSL2
فیلترها
Sort
display