جستجو

کابل شبکه چیست؟

کابل شبکه چیست؟

یك كابل شبكه (LA) از ۲ سوكت RJ45 و یك كابل LAN (كه این كابل‌ها بر اساس نوع سیم و روكش آن‌ها تقسیم‌بندی می‌شوند) تشكیل شده است.

کابل شبکه چیست؟

برای اتصال این سوكت‌ها به دو سر كابل LAN از آچار شبكه استفاده می‌كنیم.

استانداردهای کابل شبکه(Cross و Straight)

با توجه به ترتیب و نحوه قراردادن سیم‌های كابل شبکه در کنار هم و زدن سوكت،۲ نوع استاندارد A و B تعریف می‌شود. استاندارد AT&T به دو صورت T568A و T568B است و نحوه قرار دادن سیم‌ها در RJ45 را مشخص می‌کند. این استاندارد ۲ نوع کابل کراس (Cross) و مستقیم (Straight) را به وجود می‌آورد. اگر هر ۲ سرکانکتورهای RJ45 به صورت A و یا B باشد به این نوع کابل Straight و در صورتی‌که یکی از آن‌ها A و دیگری B باشد به آن کابل Cross گویند

کابل شبکه چیست؟

در صورت نیاز به اتصال دو کامپیوتر به صورت مستقیم به یکدیگر از کابل Cross استفاده می‌شود (البته از کابل Straight نیز می‌توان استفاده کرد اما ارتباط یک طرفه خواهد بود و فقط یک کامپیوتر امکان فعالیت بر دیگری را دارد.) در صورتی‌که بخواهیم در یک شبکه‌ی LAN، ارتباط میان کامپیوترها و Switch را برقرار کنیم از کابل Straight استفاده می‌کنیم.

ترتیب رنگ‌ها به‌صورت استاندارد

    • استاندارد B568

این استاندارد شامل ترتیب سفید/نارنجی، نارنجی، سفید/سبز، آبی ،سفید/آبی، سبز، سفید/قهوه‌ای و قهوه‌ای است. همان گونه که در شکل‌های زیر مشاهده می‌کنید از ۸ سیم موجود ۴ تای آن‌ها استفاده نمی‌شود و فقط ۴ تای آن‌ها برای دریافت و ارسال به صورت مثبت ومنفی به هم وصل می‌شوند.

کابل شبکه چیست؟

    • استاندارد A568

سفید/سبز، سبز، سفید/نارنجی، سفید/قهوه‌ای، قهوه‌ای، نارنجی،آبی، سفید/آبی است. نحوه اتصال کابل‌ها در دو حالت Cross و Straight به صورت زیر است:

کابل شبکه چیست؟

دیدگاه خود را وارد کنید
راهکارهای سازمانی
مناطق تحت پوشش +ADSL2
فیلترها
Sort
display